Dette oplæg er til dig, som gerne vil have belyst et forhold til din mand/kone/kæreste, en god ven, en kollega, et familiemedlem, en far/mor/barn osv.

Du kan med dette oplæg få belyst jeres forhold til hinanden, og du kan selv uddybe dine spørgsmål efter behov.

ØVELSEN:

Forestil dig, at du har en kæreste, som du inden længe ønsker at bo sammen med

Lad os lave en øvelse sammen, hvor vi forestiller os, at du har en kæreste, som du ikke bor sammen med, men det har I tænkt jer inden længe. 

Bland alle dine kort, træk først et kort, som belyser dine følelser for din kæreste. Lad os kalde dig for A og den, du spørger om, for B.

♥️ Træk nu kort nr 1. Det viser hvilke følelser du har for din kæreste på nuværende tidspunkt.

♥️ Træk nu nr. 2. kort, som viser din kærestes følelser for dig. Vend begge kort om og se så, om der er en god kemi imellem kortene. Det er en fordel, hvis din kæreste kigger med. Se på kortene med jeres følelser, og fornem, hvordan de påvirker jer. Hvis I synes, kan I diskutere oplægget bagefter, når hele oplægget er lagt. 

♥️ Nu trækker du et 3. kort, der belyser din måde at kommunikere med din kæreste på eller din tankegang.

♥️ Fortsæt med at trække det 4. kort for din kærestes tankegang overfor dig. Læg de to kort under de første to og se igen, om I synes, at kemien passer. De sidste to kort belyser jeres grundenergi, hver især. 

♥️ Træk til sidst et 5. kort for dig selv og et 6. for din kæreste, der belyser jeres grundholdninger til hinanden. Se nu på alle seks kort. Er der kort, som ser kritiske ud, eller er de en blanding af begge dele? Måske viser oplægget udelukkende harmoni. 

♥️ Der er et nødkort nr. 7. Det som jeg kalder det gode råd for, hvad du selv kan gøre for at forbedre jeres forhold. Det kalder jeg C.

Bryder du dig ikke om oplægget, er det ikke ensbetydende med, at du ikke kan flytte sammen med din kæreste. Oplægget skal lægges, for at du kan blive inspireret og måske få nogle nye indfaldsvinkler til at løse evt. konflikter, som du/I allerede er bevidste om. 

Som sagt kan du selv stille spørgsmål efter det, der nu optager dig allermest. Her er nogle forslag: Økonomi, sex, temperament, talenter, opdragelse, fortrængninger, stærke som svage sider, osv. osv.